Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten järjestämiseen liittyy monia käytännön asioita, joista läheisten on huolehdittava

Suruaikana käytännön asioiden hoitaminen voi tuntua raskaalta ja joskus hankalaltakin. Juuri silloin asiantunteva apu on korvaamatonta. Helpoin tapa aloittaa on ottaa yhteyttä asiantuntevaan hautaustoimistoon, joka ryhtyy hoitamaan hautaukseen liittyviä järjestelyitä.

Mitä hautajaisten järjestämisestä tulisi tietää?

Kuolemantapauksen johdosta hoidettavaksi tulee monenlaisia käytännön asioita. Niihin kuuluu muun muassa hautaamisen järjestäminen.

Tältä sivulta löydät lisätietoa siitä, mitä kaikkea hautauksen ja hautajaisten järjestämiseen liittyy. Kun kokonaisuus on selvillä, on helpompaa hahmottaa myös se, mihin kaikkeen tarvitsee tai toivoo apua.

Selkeä Hautaus -palvelun avulla järjestelyt sujuvat helpommin.

Muistisi tueksi

Järjestäjän muistilista

 • Kuolemasta ilmoittaminen lähipiirille
 • Suruliputus
 • Hautauslupa
 • Hautaustavasta ja -paikasta sopiminen
 • Vainajan siirtokuljetuksista sopiminen
 • Arkun ja mahdollisen uurnan valitseminen
 • Arkkuvaatetuksen valinta
 • Kuolinilmoitus
 • Mikäli järjestetään siunaus-, saatto-ja/tai muistotilaisuus
  • Siunausajan ja -paikan varaaminen
  • Muistotilaisuuspaikan varaaminen
  • Tilaisuuteen kutsuminen
  • Papin/puhujan ja kanttorin varaaminen
  • Siunaavan papin/puhujan tapaaminen
  • Ohjelman suunnittelu, esiintyjien varaaminen
  • Ohjelman painaminen
  • Tarjoilusta ja henkilömäärästä sopiminen
  • Valo-/videokuvaus
  • Kukkien tilaaminen
  • Mahdolliset arkunkantajat
 • Uurnan hautaukseen liittyvät asiat
 • Hautamuistomerkkiin liittyvät asiat
 • Kiitosilmoitus, kiittäminen osanotosta
 • Perunkirjoitus (kolmen kuukauden sisällä kuolemasta)

Muuta muistettavaa

 • Vainajan lemmikkieläimet
 • Asumiseen liittyvät sopimusasiat: vuokrasopimus, sähköt, lämmitys, vesi, jätepalvelu, ateriapalvelu, internet- ja puhelinliittymät, lehtitilaukset, postin edelleenlähetys
 • Asumiseen liittyvät muut asiat: jääkaapin tyhjentäminen, asunnosta huolehtiminen
 • Pankkiasiat
 • Vakuutusten katkaiseminen ja vakuutuskorvausten hakeminen; perhe-eläke, työnantajan ryhmähenkivakuutus
 • Vainajan omaisuuden haku sairaalasta/hoitokodista
 • Jäsenyydet järjestöissä, seuroissa, puolueissa, yhdistyksissä, kerhoissa
 • Digitaalisen elämän päättäminen

Lisätietoa hautajaisten järjestämisestä löydät mm. Suomen hautaustoimistojen liiton sivuilta: www.hautajaiset.fi

Hautaukseen ja hautajaisiin liittyviä termejä

Hautaus tai hautaaminen on tapahtuma, jossa haudattava saa lopullisen sijoituspaikkansa kuoleman jälkeen. Yleisimpiä hautaustapoja ovat arkkuhautaus ja tuhkaus ja siihen liittyvä uurnanlasku. Hautaamisen yhteydessä pidetään usein hautajaiset.

Hautajaisilla tarkoitetaan tilaisuutta, joka järjestetään hautaamisen yhteydessä. Hautajaisiin kuuluu yleensä siunaus-/saattotilaisuus sekä mahdollisesti hautaanlasku ja/tai muistotilaisuus.

Hautauslupa on asiakirja, joka on tarkoitettu hautaamisesta huolehtivalle taholle. Hautausluvalla todistetaan, että hautaukselle tai tuhkaukselle ei ole estettä.

Kuolintodistus on asiakirja, josta selviää vainajan kuolinsyy. Omainen saa siitä kopion pyydettäessä.

Kuolinilmoitus on lehti-ilmoitus, joka voi toimia tiedonantona ja hautajaiskutsuna sukulaisille ja ystäville. Mikäli hautaus toimitetaan hiljaisuudessa, voidaan ilmoitus julkaista myös hautauksen jälkeen.

Arkku on hautaustoimilain mukaan pakollinen osa hautausta – vainajaa ei saa haudata tai tuhkata ilman arkkua.

Uurna hankitaan silloin, kun vainaja tuhkataan.

Siunaustilaisuus eli hautaan siunaaminen on pienimuotoinen jumalanpalvelus, joka voidaan toimittaa kappelissa, kirkossa tai haudalla. Kirkkoon kuulumattomalle järjestetään tavallisesti saattotilaisuus.

Saattotilaisuus on siviilihautajaisten jäähyväisseremonia, jossa ohjelma on vapaa. Siiviilihautajaisten ohjelmaan ei kuulu kirkollisia, siunaustilaisuuteen kuuluvia osia.

Muistotilaisuus järjestetään yleensä siunaustilaisuuden jälkeen. Muistotilaisuudessa on usein kahvi- tai ruokatarjoilu, ja siellä luetaan adressit ja pidetään puheet muistellen vainajaa. Muistotilaisuudessa voi olla myös muuta ohjelmaa.

Tarvitsetko enemmän apua?

Selkeä Hautaus -palvelukonseptimme puitteissa huolehdimme tietyistä ennalta määritellyistä hautausjärjestelyistä puolestasi ja yhdessä kanssasi. Saattaa kuitenkin olla, että huomaat tarvitsevasi enemmän apua, kuin mitä näihin palvelukokonaisuuksiin on sisällytetty.

Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy:llä on yli 100 vuoden kokemus hautajaisten järjestämisestä. Ota yhteyttä, me autamme toteuttamaan kauniit, toiveiden mukaan räätälöidyt hautajaiset.